torsdag 21 juni 2012

Styrox

I vårt husbygge har vi försökt att undvika att använda styrox, eller cellplast som det egentligen heter, så långt det är möjligt. Styrox kan inte binda och avge fukt och bidrar därför inte till att jämna ut innomhusklimatet. Tillverkning av styrox är dessutom energikrävande och vid tillverkningen bildas miljöfarliga ämnen som bensol, xylen och styren.

Vi har istället valt att isolera husgrunden med skumglas (Foamit), som tillverkas av återvunnet glas. Men lite styrox kommer vi i alla fall att använda  i bygget. Dräneringsrören, avloppsrören och avloppsreningsanläggningen som inte hör till själva huset isoleras med styrox. Till det ändamålet hittade vi häromveckan begagnad styrox som rivits bort i samband med renoveringen av ett större hus i Larsmo. Nu ståtar en stor hög med begagnad styrox i grannens ria i väntan på att bli nergrävd. Genom att använda återanvänt material sparar vi även på naturresurser som annars skulle ha gått åt till tillverkningen av nytt isoleringsmaterial.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar