söndag 19 januari 2014

KalkputsUnder sommaren har vi putsat fasaderna med hydrauliskt kalkbruk. Putsen läggs på i tre skikt: Först grundputs, därefter grovputs och sist ytputs.
Före väggen putsas skall den vattnas grundligt. Även efter att putsen har applicerats skall den fuktas med jämna mellanrum under 1-2 dygn. Detta för att undvika att putsen härdar för snabbt och spricker sönder.

Med hjälp av en brukspump har vi sprutat på grundputsen. Grundputsen skall inte jämnas ut, utan lämnas grov och toppig för att följande varv med bruk skall fästa bra.

Efter grundningen armerade vi alla elementskarvar och fönstersmygar med putsnät. Gavlarna som är uppbyggda av träullitskivor helnätades.

Sedan var det dags för grovputsen. Grovputsen sprutas på väggen och jämnas därefter ut. Det trixiga är att man inte får jämna ut putsen direkt, utan att den skall hinna stelna lite före den bearbetas, den får dock inte stelna för mycket. Tiden för när man kan börja bearbeta ytan är beroende av lufttemperatur och luftfuktighet. Vi testade att använda olika putsbrädor för att bearbeta putsen med, bäst resultat fick vi med den här hemmagjorda putsbrädan bestående av en brädbit med ett handtag på. Det är viktigt att inte använda en putsbräda av metall, eftersom den drar upp kalken till ytan och stänger igen porerna i putsen.
I fönstersmygarna har vi putsat för hand.
Så här ser framsidan ut efter att grovputsen lagts på och bearbetats. Längre än så här hann vi inte i somras. Nästa sommar återstår att grovputsa halva huset och ytputsa hela huset samt att måla fasaderna med kalkfärg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar